Ako netko ima problema na kamenolomu sa izradom pojednostavljenog rudarskog projekta eksploatacije_ako je problem smanjiti količinu eksploziva po stupnju paljenja_ako je naselje u blizini i stalne su pritužbe radi učestalih miniranja ili neki drugi razlog, itd..slobodno se obratite...